Στοιχεία Επικοινωνίας

Ορφανίδης Αντώνιος

Πανεπιστημίου 22, 54636

Θεσσαλονίκη

Τήλ. 2311 822 677
Κιν. 690 911 2360

Επικοινωνία με e-Mail